HOE VRAAG IK EEN PAKKET AAN

Wanneer u woont in het werkgebied van de Voedselbank Zuidwest Friesland, kunt u een beroep doen op voedselhulp. Dit doet u door het onderstaande “Aanvragen formulier voedselpakket” in te vullen. Daarna ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek met een van onze screeners die met u de aanvraag bespreekt. 

LEES MEER


Kom ik in aanmerking?

Bij het intakegesprek zal uw aanvraag worden getoetst aan de landelijk regels vastgesteld door de “Voedselbanken Nederland”.

Uitgangspunt is het besteedbaar inkomen per maand, d.w.z. dat wat men overhoudt na betaling van vaste lasten zoals huur, verzekeringen, gas, licht, water en belastingen. Als het besteedbaar inkomen per maand minder is dan onderstaande bedragen, dan komt u in aanmerking voor ondersteuning van de voedselbank.

LEES MEER

Werkwijze

Als u denkt voor een voedselpakket in aanmerking te komen, kunt u uw aanvraag digitaal indienen door gebruik te maken van de pagina: – aanvraag voedselpakket – op deze website. Als digitaal aanvragen lastig is kunt u ook telefonisch contact opnemen via het telefoonnummer 06-57703854 een aanvraag doen. Na ontvangst van de aanvraag komt iemand van de voedselbankVoedselbank langs om deze te beoordelen, de gang van zaken te bespreken en indien mogelijk mee te denken over de vraag hoe uw situatie structureel verbeterd kan worden.

LEES MEER

Uitgifte dagen

De uitdeling van voedselpakketten vindt eens per twee weken plaats op de vrijdagmorgen van elke oneven week. Wanneer u bij de Voedselbank bent ingeschreven wordt u geïnformeerd over de locatie van de Voedselbank en het tijdstip van afhalen. Voor klanten die op grote afstand van de Voedselbank wonen kan in overleg een oplossing voor het afhalen van het voedselpakket worden gevonden.

Het voedselpakket

De inhoud van een voedselpakket verschilt per pakket . Wij kopen zelf geen voedsel. Het voedsel komt van bedrijven die het over hebben. Wat er in een voedselpakket zit, hangt dus af van wat we als Voedselbank geleverd krijgen. Mochten we een periode minder voedsel krijgen, dan kunnen we toch voedselpakketten maken met de voorraden uit ons magazijn. Zo’n voedselpakket is altijd een aanvulling. Je kunt er niet de hele 2 weken van eten. 

LEES MEER

Aanvraag formulier voedselpakket

Aanmelding
Betreft
Gezinssamenstelling indien van toepassing