ANBI schenkingen

Wilt u ons steunen? Voor de kosten die wij moeten maken voor opslag en transport van voedsel en voor de administratie zijn wij afhankelijk van giften. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het Bankrekeningnummer: NL05RABO0155647911 T.N.V. Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland Balk 

Wij zijn ANBI geregistreerd: Ons RSIN is 821616092. Verdere ANBI gegevens staan vermeld op onze website.