KLANT WORDEN

Wanneer u woont in het werkgebied van de Voedselbank Zuidwest Friesland, kunt u een beroep doen op voedselhulp. 
( Het werkgebied ligt tussen de steden Workum en Sleat )

ONDERSTEUNING

Bij toekenning van voedselpakketten volgt de voedselbank de
landelijke criteria.
Het uitgangspunt is hierbij het besteedbaar inkomen per maand.

OVER ONS

Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland is een organisatie van vrijwilligers die een bijdrage wil leveren aan het probleem van de verborgen armoede en het voorkomen van verspilling van voedsel. 

Wat we doen

Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland is een organisatie van vrijwilligers die zich bezighoudt met het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en het uitdelen daarvan aan personen, die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. De hulp is bedoeld voor mensen, die minder dan het minimum inkomen ter beschikking hebben. Deze vorm van hulp is tijdelijk en wordt maximaal 3 jaar lang verleend. Een voedselpakket wordt verstrekt ongeacht nationaliteit, geloof of cultuur van de betrokken cliënt. De pakketten worden om de twee weken uitgedeeld.

Voor wie

Bij toekenning van voedselpakketten volgt de voedselbank de landelijke criteria. Uitgangspunt is het besteedbaar inkomen per maand, d.w.z. wat men overhoudt na betaling van vaste lasten zoals huur, verzekeringen, gas, licht, water en belastingen. Als dat minder is dan de volgende bedragen, komt men in aanmerking voor een voedselpakket:

Basisbedrag per huishouden: € 150,–
Per persoon: € 100,–

Impressie

Voedselbank Zuidwest Friesland is gevestigd aan de Tjalke de Boerstrjitte 14 te Balk.

Vestigingsadres:
Tjalke de Boerstrjitte 14 8561 EL Balk.

Postadres:
Jeen Hornstraweg 12 8563 AJ Wijckel 
Tel: 06-57703854
E-mail:  voedselbankzwf@gmail.com

 

Bankrekeningnummer: NL05 RABO 0155 6479 11
BIC: RABONL2U

T.n.v.: Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland Balk

KVK nummer: 01168494
ANBI – geregistreerd

Contactformulier

Aanmelding
Betreft
Gezinssamenstelling indien van toepassing