Adressen

Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland

Postadres:

Jeen Hornstraweg 12
8563 AJ Wijckel

Vestigingsadres:

Tjalke de Boerstrjitte 14 8561 EL Balk.

E-mailadres:

Algemene informatie:
voedselbankzwf@gmail.com

 

Telefoon:

Algemeen nummer:
06-57703854 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland bestaat thans uit de volgende leden:

Voorzitter: Mevr. G Stellingwerf – de Vries
Penningmeester: Mw. K.P. IJlstra-Nauta
Secretaris: J.C.W. Baart
Bestuurslid: B. Stegenga
Bestuurslid: D.C. Faber

Bank en KVK gegevens

Bankrekeningnummer: NL05RABO0155647911
BIC: RABONL2U
T.n.v.: Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland Balk

 

K.v.K. Inschrijving
De Voedselbank Zuidwest Friesland is bij de K.v.K. ingeschreven onder het nummer 01168494

ANBI schenkingen

Wilt u ons steunen? Voor de kosten die wij moeten maken voor opslag en transport van voedsel en voor de administratie zijn wij afhankelijk van giften. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het Bankrekeningnummer: NL05RABO0155647911 T.N.V. Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland Balk 

Wij zijn ANBI geregistreerd: Ons RSIN is 821616092. Verdere ANBI gegevens staan vermeld op onze website.

Privacy

De gehele tekst van de privacy statement is op te vragen via  voedselbankzwf@gmail.com

De Voedselbank helpt mensen in Nederland die onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’) 

LEES MEER

Klachten

De inhoud van onze pakketten wisselt steeds. We doen ons uiterste best om dit pakket zo gevarieerd en goed mogelijk te laten zijn, maar je kunt er niet van uitgaan dat het altijd voldoende is. Heb je desondanks problemen met de kwaliteit van een product, de inhoud  van een voedselpakket, de werkwijze van de voedselbank of met een van onze vrijwilligers? Dan kun je een klacht indienen. Wij nemen elke klacht serieus! 

LEES MEER

Aanmelding
Betreft
Gezinssamenstelling indien van toepassing