Doelstelling

Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland is een organisatie van vrijwilligers die een bijdrage wil leveren aan het probleem van de verborgen armoede en het voorkomen van verspilling van voedsel. De Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland is aangesloten bij de landelijke vereniging Voedselbanken Nederland.

De voedselbank Zuidwest Friesland stelt gratis voedselpakketten ter beschikking aan personen of huishoudens die – om wat voor reden dan ook – in financiële problemen zijn gekomen en in grote armoede leven. 

LEES MEER

Beleidsplan

Beleidsplan 2019-2023. In de verkorte weergave van het Beleidsplan 2019-2023 staat beschreven hoe de doelstelling gerealiseerd wordt en met welke middelen. Deze kunt u   hier bekijken. 

Jaarverslag activiteiten

Er wordt jaarlijks een verslag gedaan van de activiteiten, Deze kunt u  hier bekijken.

Wilt u meer weten over de voedselbanken in Nederland, bekijk dan: https://voedselbankennederland.nl/wat-we-doen/feiten-en-cijfers-voedselbanken/

Financieel Jaarverslag

Er wordt jaarlijks een financiële verantwoording en een begroting voor het komende jaar gemaakt. Deze kunt u  hier bekijken.

Wilt u meer weten over de voedselbanken in Nederland, bekijk dan: https://voedselbankennederland.nl/wat-we-doen/feiten-en-cijfers-voedselbanken/

Privacy

Privacy statement Voedselbank Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland

De Voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom willen wij u in dit document informeren over hoe wij uw persoonsgegevens bewaren en gebruiken (‘verwerken’).

LEES MEER
 

Integriteit en vertrouwenspersonen

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als gezamenlijke VoedselBanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk hiervoor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen. 

LEES MEER

ANBI

ANBI-informatie Voedselbank Zuidwest Friesland

Per 1 januari 2014 heeft de Belastingdienst nieuwe regels vastgesteld voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Daarom moeten wij een aantal gegevens op onze website publiceren. 

LEES MEER