POSTCODE cadeaukaart voor  VOEDSELBANK
In november 2019 krijgen alle Nederlandse huishoudens die meespelen met de Postcode Loterij een cadeaukaart ter waarde van €12,50.
Maakt u geen gebruik van deze cadeaukaart, schenk de kaart dan aan de Voedselbank Zuidwest Friesland die hiermee duurzame producten koopt voor de uitgifte van voedselpakketten.
 
Op welke manier kunt u de cadeaukaarten inzetten voor de Voedselbank?
Kaart activeren via de website.
Het websiteadres voor activatie staat op de kaart vermeld.
Vul de gevraagde gegevens op de website in en activeer elke kaart apart!
Lever de kaart(en) vervolgens in bij een van de onderstaande adressen
Maakt u geen gebruik van internet
De kaarten welke nog geactiveerd moeten worden graag inleveren in een gesloten envelop met daarbij een briefje met de volgende gegevens:
Kaart - de laatste drie cijfers van het nummer onder de streepjescode
Post - uw postcode en huisnummer.
Bank - de laatste drie cijfers van het bankrekeningnummer waarmee u meespeelt met de postcode loterij.
Medewerkers van de Voedselbank kunnen met deze gegevens de cadeaukaarten activeren voor gebruik.
 
U kunt alle kaarten inleveren op onderstaande adressen;
 
Balk in de brievenbus Zalencentrum de Treemter, Bogermanstraat 3 8561 BK  
Bakhuizen          Hanneke Nieuwenhuis St. Odulphusstraat 20 
Sleat                     fam de Boer Spanjaardslaan 10
Oudemirdum      fam. De Jong Liemdobbe 9
Koudum              boekhandel Muizelaar Hoofdstraat 10
Stavoren             fam A. Bremer, Breefenne 19,
Hindeloopen      mevr. Dini van Grootheest, Dijkweg 2.
Workum              mevr. Jelly Deinum. Dwarsnoord 52
Let op de uiterste inleverdatum van de kaart!

 

 Contactgegevens
Postadres:
Jeen Hornstraweg 12
8563 AJ Wijckel 
Telefoon:
06-57703854
E-mail:
Vestigingsadres:

Tjalke de Boerstrjitte 14

8561 EL Balk.

Bankrekeningnummer:

NL05RABO0155647911
BIC: RABONL2U
 
T.n.v.:
Stichting Voedselbank
Zuidwest Friesland
Balk
Kvk nummer  01168494
ANBI - geregistreerd