Bestuur Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland
Het bestuur bestaat thans uit de volgende leden:
Voorzitter:               M.J.J. Hettinga
Penningmeester:    Mw. K.P. IJlstra-Nauta
Secretaris:              J.C.W. Baart
Bestuurslid:            B. Stegenga
Bestuurslid:            D.C. Faber

 

 Contactgegevens
Postadres:
Jeen Hornstraweg 12
8563 AJ Wijckel 
Telefoon:
06-57703854
E-mail:
Vestigingsadres:
Tjalke de Boerstrjitte 14 
8561 EL Balk.

Bankrekeningnummer:

NL05RABO0155647911
BIC: RABONL2U
 
T.n.v.:
Stichting Voedselbank
Zuidwest Friesland
Balk
Kvk nummer  01168494
ANBI - geregistreerd