3Welkom

Doelstelling.
Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland is een organisatie van vrijwilligers die zich bezig houdt met het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en het uitdelen daarvan aan personen, die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.
De hulp is bedoeld voor mensen, die minder dan het minimum inkomen ter beschikking hebben. Deze vorm van hulp is tijdelijk en wordt maximaal 3 jaar lang verleend. Een voedselpakket wordt verstrekt ongeacht nationaliteit, geloof of cultuur van de betrokken cliënt. De pakketten worden om de twee weken uitgedeeld.
 
Criteria.
Bij toekenning van voedselpakketten volgt de voedselbank de landelijke criteria. Uitgangspunt is het besteedbaar inkomen per maand, d.w.z. wat men overhoudt na betaling van vaste lasten zoals huur, verzekeringen, gas, licht, water en belastingen. Als dat minder is dan de volgende bedragen, komt men in aanmerking voor een voedselpakket:
Basisbedrag per huishouden: € 135,--
Per persoon: € 95,--
Werkgebied.gaasterlan - nijefurd
Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland is werkzaam in het gebied van de voormalige gemeenten Gaasterlân-Sleat en Nijefurd (van Sloten t/m Workum).
Aanmelding
Als u denkt voor een voedselpakket in aanmerking te komen, kunt u een aanvraagformulier verkrijgen bij het gemeenteloket in Balk, via ons e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoon 06-57703854.
Ook kunt u uw aanvraag digitaal indienen door gebruik te maken van de pagina: aanvraag voedselpakket op deze website.
Na ontvangst van een aanvraag komt iemand van de voedselbank langs om uw aanvraag te beoordelen, de gang van zaken te bespreken en indien mogelijk mee te denken over de vraag hoe uw situatie structureel verbeterd kan worden.
 
Privacy.
Voedselbank Zuidwest Friesland respecteert de privacy van de door aanvrager verstrekte gegevens. De Voedselbank geeft de vastgestelde gegevens niet ter beschikking of ter inzage aan/van derden, tenzij wettelijk daartoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen van de Voedselbank.
Wilt u ons steunen?
Voor de kosten die wij moeten maken voor opslag en transport van voedsel en voor de administratie zijn wij afhankelijk van giften.
Hiervoor kunt u gebruikmaken van het hiernaast vermelde rekeningnummer.
Wij zijn ANBI geregistreerd. Onze ANBI gegevens staan vermeld op de website www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/voedselbank-zuidwest-friesland
 
   

 

 Contactgegevens
Postadres:
Jeen Hornstraweg 12
8563 AJ Wijckel 
Telefoon:
06-57703854
E-mail:
Vestigingsadres:
Tjalke de Boerstrjitte 14 
8561 EL Balk.

Bankrekeningnummer:

NL05RABO0155647911
BIC: RABONL2U
 
T.n.v.:
Stichting Voedselbank
Zuidwest Friesland
Balk
Kvk nummer  01168494
ANBI - geregistreerd